JAVNI POZIV ZA SUDJELOVANJE U POSTUPKU SAVJETOVANJA S JAVNOŠĆU U DONOŠENJU ODLUKE O IZMJENI CIJENE VODNIH USLUGA.

JAVNI POZIV ZA SUDJELOVANJE U POSTUPKU SAVJETOVANJA S JAVNOŠĆU U DONOŠENJU ODLUKE O IZMJENI CIJENE VODNIH USLUGA.

IZVJEŠĆE O PROVEDENOM SAVJETOVANJU SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU

Obrazac za sudjelovanje u savjetovanju s javnošću

Prijedlog cjenika 2022

JAVNI POZIV ZA SUDJELOVANJE U POSTUPKU SAVJETOVANJA S JAVNOŠĆU U DONOŠENJU ODLUKE O IZMJENI CIJENE VODNIH USLUGA