News

ZAHTJEV ZA PRAŽNJENJE SEPTIČKE JAME

Poštovani korisnici naših usluga,

obavještavamo vas da uslugu pražnjenja, odvoza i zbrinjavanja sadržaja iz septičkih jama za područje Općine Blato i Općine Smokvica možete naručiti u Vodovodu d.o.o., Blato popunjavanjem Zahtjeva za pražnjenje septičke jame koji se nalazi u kategoriji “POTROŠAČI “ili pozivom na broj telefona 020/851 720.

Uslugu pražnjenja, odvoza i zbrinjavanja sadržaja iz septičkih jama za Vodovod d.o.o., Blato vrši komunalno poduzeće Mindel d.o.o. iz Lumbarde.

Cijena usluge je 850,00 kn za pražnjenje septičke jame kapaciteta do 10 m3, dolazak /odlazak cisterne na traženu lokaciju 10,00 kn/km, deponiranje sadržaja septičke jame na pročišćivaču otpadnih voda 25,00 kn/m3 sadržaja.Cijena se uvećava za pdv od 13%.

Nakon popunjavanja zahtjeva za pražnjenje septičke jame korisnik plaća akontaciju od 1.500,00 kn, a punu cijenu usluge korisnik plaća nakon obavljene intervencije po dobivenom računu.

  Novosti

  JAVNI POZIV ZA SUDJELOVANJE U POSTUPKU SAVJETOVANJA S JAVNOŠĆU U DONOŠENJU ODLUKE O IZMJENI CIJENE VODNIH USLUGA.

  JAVNI POZIV ZA SUDJELOVANJE U POSTUPKU SAVJETOVANJA S JAVNOŠĆU U DONOŠENJU ODLUKE O IZMJENI CIJENE VODNIH USLUGA.

  IZVJEŠĆE O PROVEDENOM SAVJETOVANJU SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU

  Obrazac za sudjelovanje u savjetovanju s javnošću

  Prijedlog cjenika 2022

  JAVNI POZIV ZA SUDJELOVANJE U POSTUPKU SAVJETOVANJA S JAVNOŠĆU U DONOŠENJU ODLUKE O IZMJENI CIJENE VODNIH USLUGA

   

  Svjetski dan voda

  Podsjećamo vas da danas, 22. ožujka 2021. godine, dvadeset i osmu godinu zaredom, obilježavamo SVJETSKI DAN VODA.

  Ovogodišnja tema je ” Vrednovanje vode”.

  Zbog ekonomskog razvoja i rastuće globalne populacije sve je veća potražnja za vodom, a klimatske promjene, za koje je odgovoran čovjek, količinu vodnih resursa čine nestabilnima.

  Koliko nam je voda važna, u svakom segmentu našega života, najbolje znamo kada nam nije dostupna, pa makar i na kraći period.

  Naš otok je bogat pitkom, još uvijek nezagađenom, vodom i zato je vrlo važno da se prema njoj odnosimo promišljeno.

  Vodu treba koristiti razborito i učinkovito, jer brigom o vodama brinemo o sebi, svojoj djeci i generacijama koje dolaze.

  Čuvajmo naše vode!