Certificiranje Vodovoda d.o.o. Blato

Vodovod d.o.o., Blato svakim danom pokušava odgovoriti na najviše zahtjeve svojih klijenata, partnera i dobavljača. Da bi uspješno odgovorili zahtjevima modernog tržišta i da bi bili ukorak sa standardima Europske unije, uprava Vodovoda d.o.o., Blato je donijela plan da se naša tvrtka certificira prema najnovijim i najcjenjenijim standardima u svijetu u ovom trenutku.

Certifikacijska kuća SGS dodijelila je 03. listopada 2011. godine Vodovodu d.o.o. certifikat za ISO 9001:2008 te 26. listopada 2011. godine certifikat za ISO 22000:2005.

Dana, 10. listopada 2014. godine Vodovod d.o.o. ponovno pristupa certifikaciji svojih ISO sustava (9001:2008, 22000:2005), ovoga puta od strane Centra za certificiranje sustava upravljanja, Cro Cert d.o.o. Temeljem uspješno provedenog certifikacijskog audita, Cro Cert je Vodovodu d.o.o., Blato dodijelio certifikat ISO 9001:2008 i certifikat ISO 22000:2005.

U listopadu 2017. godine proveden je recertifikacijski audit sustava upravljanja prema normi ISO 9001:2015 i ISO 2200:2005. Ovoga puta Vodovod d.o.o. proširio je područje certificiranja i na djelatnost javne odvodnje. Budući tijekom certifikacijskog audita nije utvrđena niti jedna nesukladnost, certifikacijska kuća Cro Cert vodovodu je dodijelila nove certifikate.

Drugi recertifikacijski audit je proveden u listopadu 2020.godine, a obuhvaćao je djelatnost javne vodoopskrbe, javne odvodnje te izvođenje vodoinstalaterskih usluga. Auditom je potvrđeno da se u Vodovod-u d.o.o kontinuirano i u potpunosti provodi održavanje i poboljšavanje integriranog sustava upravljanja kvalitetom i zdravstvenom ispravnosti vode za piće, temeljem čega je Cro Cert izdao nove certifikate.

 

ISO 9001:2015 ili Sustav upravljanja kvalitetom

ISO 9001:2015 je međunarodna norma koja se odnosi na upravljanje kvalitetom, a primjenjiva je na sve organizacije, neovisno o vrsti djelatnosti i veličini organizacije. Traži da procesi stvaranja proizvoda i usluga budu upravljani i nadzirani od početka do kraja. Temelji se na sedam načela upravljanja koja su odraz dobre poslovne prakse, a njihovom se primjenom u cijelosti ostvaruje poboljšanje učinka organizacije:

 • Usmjerenost na kupca
 • Vodstvo
 • Uključivanje ljudi
 • Procesni pristup
 • Poboljšavanje
 • Donošenje odluka na temelju dokaza
 • Upravljanje odnosima

HACCP

HACCP je akronim za analizu opasnosti i kontrolu kritičnih točaka. To je alat managementa koji se koristi u cilju zaštite lanca dobavljača i proizvodnih procesa protiv mikrobioloških, kemijskih i fizičkih opasnosti. HACCP je preventivni sustav za osiguravanje zdravstvene sigurnosti hrane. HACCP nije sustav temeljen na potpunom uklanjanju potencijalnih opasnosti, već na uspostavi sustava pomoću kojeg će se upravljati rizicima.

ISO 22000 je prva međunarodna norma za implementaciju sustava zdravstvene sigurnosti hrane. Ona obuhvaća Interaktivnu komunikaciju, upravljanje sustavom i upravljanje rizicima. Struktura norme je usklađena s ISO 9001 i ISO 14001.

Koje su ključne koristi?

 • Veća usmjerenost na kupce
 • Povećana transparentnost
 •  Povećanje produktivnosti
 • Minimalizacija opasnosti sigurnosti hrane
 • Efektivna kontrola internih procesa uz minimaliziranje neuspjeha
 • povećanje motiviranosti zaposlenih uz proaktivni pristup zdravstvenoj sigurnosti hrane
 • Usmjerenost na unapređenje Vašeg poslovanja

Vodovod d.o.o., Blato svakim danom pokušava odgovoriti na najviše zahtjeve svojih klijenata, partnera i dobavljača. Da bi uspješno odgovorili zahtjevima modernog tržišta i da bi bili ukorak sa standardima Europske unije, uprava Vodovoda d.o.o., Blato je donijela plan da se naša tvrtka certificira prema najnovijim i najcjenjenijim standardima u svijetu u ovom trenutku.

Certifikacijska kuća SGS dodijelila je 03. listopada 2011. godine Vodovodu d.o.o. certifikat za ISO 9001:2008 te 26. listopada 2011. godine certifikat za ISO 22000:2005.

Dana, 10. listopada 2014. godine Vodovod d.o.o. ponovno pristupa certifikaciji svojih ISO sustava (9001:2008, 22000:2005), ovoga puta od strane Centra za certificiranje sustava upravljanja, Cro Cert d.o.o. Temeljem uspješno provedenog certifikacijskog audita, Cro Cert je Vodovodu d.o.o., Blato dodijelio certifikat ISO 9001:2008 i certifikat ISO 22000:2005.

U listopadu 2017. godine proveden je recertifikacijski audit sustava upravljanja prema normi ISO 9001:2015 i ISO 2200:2005. Ovoga puta Vodovod d.o.o. proširio je područje certificiranja i na djelatnost javne odvodnje. Budući tijekom certifikacijskog audita nije utvrđena niti jedna nesukladnost, certifikacijska kuća Cro Cert vodovodu je dodijelila nove certifikate.

Drugi recertifikacijski audit je proveden u listopadu 2020.godine, a obuhvaćao je djelatnost javne vodoopskrbe, javne odvodnje te izvođenje vodoinstalaterskih usluga. Auditom je potvrđeno da se u Vodovod-u d.o.o kontinuirano i u potpunosti provodi održavanje i poboljšavanje integriranog sustava upravljanja kvalitetom i zdravstvenom ispravnosti vode za piće, temeljem čega je Cro Cert izdao nove certifikate.

ISO 9001 certifikat

ISO 22001 certifikat