Organizacijski dokumenti

Organizacijski dokumenti Vodovoda d.o.o. Blato

  • Društveni Ugovor
  • Pravilnik o radu
  • Pravilnik o vodoopskrbi
  • Pravilnik o zaštiti na radu
  • Pravilnik o osobnim zaštitnim sredstvima
  • Procjena opasnosti iz zaštite na radu
  • Pravilnik o radnim mjestima s posebnim uvjetima rada
  • Pravilnik o zaštiti od požara
  • Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave