Organizacija društva

Vodovod d.o.o. Blato je društvo u vlasništvu tri jedinice lokalne samouprave, a temeljni kapital i upravljačka prava su podjeljene na sljedeći način :

  1. Općina Blato 60%
  2. Općina Vela Luka 30%
  3. Općina Smokvica 10%
  1. UKUPNO 100%

Prema Zakonu o trgovačkim društvima Društvom upravlja :

A) UPRAVA DRUŠTVA

– čini je jedan direktor

direktorica Ruška Gavranić, ing.građ.

B) SKUPŠTINA DRUŠTVA

– čine je načelnici tri Općine ( Blato, Vela luka i Smokvica ) ili njihovi opunomoćenici

C) NADZORNI ODBOR

– čini ga 5 članova

3 člana iz Općine Blato

1 član iz  Općine Vela Luka

1 član iz  Općine Smokvica

Predsjednik Nadzornog odbora: Kristina Sardelić

Članovi Nadzornog odbora:

Vedrana Telenta

Nikola Prižmić

Jasminka Stipišić

Dragiša Barčot

 

UNUTARNJA ORGANIZACIJA nalazi se u priloženom PDF-u