Misija i politika tvrtke Vodovod d.o.o. Blato

Vodovod d.o.o. Blato smatra da održivi razvoj dolazi kao rezultat tvrtke da dugoročno postigne svoje ciljeve poklanjajući pažnju potrebama i očekivanjima zainteresiranih strana podjenako (kupci/potrošači, vlasnik/lokalna uprava, zaposleni, dobavljači, partneri i društvena zajednica).

Da bismo sačuvali povjerenje korisnika naših usluga, te osigurali održivi razvoj tvrtke, nastojimo pružati usluge koje udovoljavaju zahtjevima klijenata, svjetskim normama i standardima, a naročito zakonskim regulativama. Misija tvrtke je da bude tvrtka od povjerenja za opskrbu građana i gostiju zapadnog dijela otoka Korčule zdrastveno ispravnom vodom.

Stalna izobrazba i poboljšavanje profesionalnog znanja naših radnika od velike su važnosti u sveukupnom napretku naše tvrtke, te lokalne i šire zajednice.

Uzajamnim poštovanjem naših zaposlenika, poslovnih partnera, kupaca i potrošača stvorili smo veliko povjerenje za dobrobit svih zainteresiranih skupina. Podrazumjeva se da ćemo u svakom pogledu i pod svim okolnostima poštivati i zakonsku regulativu u području kvalitete, sigurnosti usluga, zaštite okoliša i sigurnosti po pitanju zdrvastvene ispravnosti vode.