ZAHTJEV ZA PRAŽNJENJE SEPTIČKE JAME

Poštovani korisnici naših usluga,

obavještavamo vas da uslugu pražnjenja, odvoza i zbrinjavanja sadržaja iz septičkih jama za područje Općine Blato i Općine Smokvica možete naručiti u Vodovodu d.o.o., Blato popunjavanjem Zahtjeva za pražnjenje septičke jame koji se nalazi u kategoriji “POTROŠAČI “ili pozivom na broj telefona 020/851 720.

Uslugu pražnjenja, odvoza i zbrinjavanja sadržaja iz septičkih jama za Vodovod d.o.o., Blato vrši komunalno poduzeće Mindel d.o.o. iz Lumbarde.

Cijena usluge je 850,00 kn za pražnjenje septičke jame kapaciteta do 10 m3, dolazak /odlazak cisterne na traženu lokaciju 10,00 kn/km, deponiranje sadržaja septičke jame na pročišćivaču otpadnih voda 25,00 kn/m3 sadržaja.Cijena se uvećava za pdv od 13%.

Nakon popunjavanja zahtjeva za pražnjenje septičke jame korisnik plaća akontaciju od 1.500,00 kn, a punu cijenu usluge korisnik plaća nakon obavljene intervencije po dobivenom računu.