Javni poziv za sudjelovanje u postupku savjetovanja s javnošću

Javni poziv za sudjelovanje u postupku savjetovanja s javnošću u donošenju Odluke o naknadi za razvoj

Obrazac za sudjelovanje u savjetovanju s javnošću

Javni poziv za sudjelovanje u postupku savjetovanja s javnošću

Obrazac za sudjelovanje u savjetovanju s javnoscu

CIJENIK vodnih usluga lipanj 2022-prijedlog

Prijedlog odluke o cijenama vodnih usluga lipanj 2022

IZVJEŠĆE O PROVEDENOM SAVJETOVANJU SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU za odluku o naknadi za razvoj

IZVJEŠĆE O PROVEDENOM SAVJETOVANJU SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU za odluku o cijeni vodnih usluga