Povijesni pregled razvoja Vodovoda Blato

VODOVOD d.o.o Blato je 15.listopada 2011. g. obilježio 50. obljetnicu početka vodoopskrbe zapadnog dijela otoka Korčule, točnije Općine Blato, Vela Luka i Smokvica.

Svoj rast do današnjeg statusa, važnog kotača za svekoliki razvoj ovog kraja, započeo je 17. studenog 1959. g. Odlukom Narodnog odbora Općine Blato, kad je osnovan pod imenom “Korčulanski vodovod”.

Od donošenja odluke do proticanja prvih kapi vode, koje život znače, prošle su dvije godine napornih i iscrpljujućih radova i dana 15. listopada 1961. g. svečano je puštena voda za Blato i Velu Luku. Ovim činom postavljeni su čvrsti temelji za gospodarski razvoj ovog dijela otoka.

Kao jedini vodovod na Korčuli i poluotoku Pelješcu, nakon 1961. g. jedno je vrijeme gradio i upravljao vodovodom u Orebiću

1972. g. dovršen je vodovod prema Prižbi i Brni (Općina Smokvica 1976. g.).

1974. g. dovršen je vodovod za Prigradicu (dio cjevovoda ide kroz tunel za Bristvu).

Od 1990. g. Vodovod d.o.o. Blato vrši potpunu rekonstrukciju 4 izvorišta (Gugić, Prcalo, Prbako), a 2004. g. i kapacitetom najveće izvorište STUDENAC. Isto tako širi vodoopskrbu na turističke uvale tako da danas Vodovod d.o.o. Blato isporučuje oko 500.000 mvode godišnje i snabdijeva pitkom vodom Općinu Velu Luku, Općinu Blato (sa uvalama Prižba, Gršćica, Prigradica, Naplovac, Karbuni), Općinu Smokvicu (sa uvalom Brna) i uvalu Zavalatica (Čara – Grad Korčula – dok ne proradi sustav regionalnog vodovoda NPKLM).

Obljetnicu 50. godina početka javne vodoopskrbe zapadnog dijela otoka Korčule vodovod Blato je obilježio svečanim otvorenjem preuređenog i najznačajnijeg objekta – procrpne stanice “Veprijak” i uvođenja telemetrijskog sustava, čija visina investicije u ovoj fazi iznosi oko 7.000.000,00 Kn.

Povijest izvorišta 

Izvorište VODOVODA d.o.o. Blato je u slivnom području polja Blato. Uz to područje je važna melioracija Blatskog polja, izgradnja – probijanje tunela za uvalu Bristva.

Tunel Blato – Bristva vodi od lokaliteta Studenac, najnižeg dijela velikog blatskog polja prema sjeveru, probija se kroz brijeg Mišjak i Damjanovicu, te izbija na more u uvali Bristva.

Blatsko polje nekada je bilo periodično jezero. Do proboja tunela blatsko polje veći dio godine je bilo poplavljeno i svojevrsno jezero, koje je obuhvaćalo 178 hektara površine, s dubinom i do šest metara. Još 1885. godine Zemaljski Sabor Dalmatinski u Zadru raspravljao je o presušenju „Polja donjeg Blata“, pa je na dugotrajno i uporno traženje Općine i težaka Blata tadašnja Dalmatinska vlada u Zadru 1909. godine konačno udovoljila njihovim zahtjevima. Tako se tunel počeo probijati 1. rujna 1909. godine, a dovršen je 21. veljače 1912. g.

Uz probijanje tunela prokopana su i dva melioracijska kanala i time je završena prva poljoprivredna melioracija u Dalmaciji.

Izvorište Studenac počelo se graditi još davne 1846.g. a služilo je za dopunu vode kroz sušna ljetna razdoblja i za napajanje stoke, a današnji izgled Studenac datira od 2004. g. kad je taj važni objekt potpuno preuređen.

Iz ovih podataka zaključujemo da je slivno područje blatskog polja odigralo važnu ulogu i bilo jedan od najvažnijih uvjeta zašto se život na ovom dijelu otoka neprestano odvija još od antičkih vremena.