Vodocrpilište Studenac

Blatski Studenac:

  • izvorište koje život znači sa kapacitetom od 40-60l/sec, glavno je crpilište pitke vode VODOVOD-a d.o.o. Blato koje snabdijeva pitkom vodom zapadni dio otoka Korčule: općine Blato, Velu Luku i Smokvicu.
  • bunar iz kojeg je 15. listopada 1961. sustavom vodovoda krenula pitka voda omogućivši potpuni gospodarski razvoj zapadnog dijela otoka Korčule.
  • koje je i prije izgradnje bio važan čimbenik sigurnosti snabdijevanja pitkom vodom ovog dijela otoka
  • izvorište-bunar koji je zbog važnosti kroz povijest i otpjevan.

Nakon preuređenja (2004 godina)  uz dvije crpke kapaciteta 69 l/sec ugrađen je novi automatski sustrav za dezinfekciju vode plinskim klorom. Također je ugrađen i mjerač protoka jedan od uvjeta za produljenje vodopravne dozvole.

Preuređenje Studenca 

Sljedeći dio je prilagođeni uvodni tekst, Direktora Vodovod-a d.o.o. Blato Rade Kaštropila, iz prigodnog izdanja “Studenac” tiskanog povodom svečanog otvaranja preuređenog vodocrpilišta Studenac (28.04.2004).

“Samo preuređenje vodocrpilišta Studenac u sustavu VODOVOD-a d.o.o. najvećeg i najznačajnijeg izvorišta pitke vode bilo je neophodno zbog važećih propisa i Zakona vezanih za vodoopskrbu a i značajne zapuštenosti, naročito okoliša.

Sama pak ideja kako prići uređenju sazrijevala je nekoliko godina jer je trebalo voditi računa:

  • da je Studenac povijesno i skoro kultno mjesto vezano za vodu, za Blato i Blaćane, opjevano u pjesmama
  • da je zadnja , originalna izvedba potpuno srušena 1960. te na istom mjestu sagrađen novi, viši i bez kamene ograde
  • da je prvotna dokumentacija neadekvatna, skoro nikakva, a usmena predaja nepotpuna

Konačna odluka donesena je 2002. godine kada smo došli do najpotpunijih mogućih podataka i amaterske fotografije gosp. Petra Donjerković Škvrka iz 1958. god. kao jedino dostupnom, najstarijem vizualnom dokumentu u povijesti Studenca. Odlučeno je da se preuredi na temelju fotografije, što bliže izvornoj verziji na način da se ne dira postojeće izdanje i sama funkcija objekta sa crpkama.

Ali za to ostvariti trebalo je naći ljude, meštre, zaljubenike u kamen, Studenac i Blato.

To su bili:

  • Ante Cetinić Koća pok. Franka za klesanje starinske kamene bunje
  • Ivan Grego Ružir, Tino Franulović Srzuvan za iskop i predprerada kamena, djelatnici Vodovod-a d.o.o. Blato
  • Petar Sardelić Kraljević, meštar gradnje kamenom iz Konstruktor – Hotine Blato, kao izvođač radova.

Zahvaljujući njima, zatim projektnoj kući KAPOV d.o.o. iz SPlita, te svim dobrim i uvažavajućim idejama usputnih dobronamjernika, Hrvatskim vodama kao sufinancijeru, danas na blagdan Sv. Vincence, na dam općine Blato, 28. travnja godine gospodnje 2004. imamo, uz ugrađen najsuvremeniji plinski sustav za dezinfekciju vode, vjerujem, uspješno obnovljen nap STUDENAC, za naš kraj, za naš otok, Bogom dano izvorište pitke vode…

Direktor

Rade Kaštropil

 

Sve slike su skenirane iz prigodnog izdanja tiskanog povodom svečanog otvaranja preuređenog vodocrpilišta Studenac. 28.04.2004.